Certificering

Om de kwaliteit van Radiair te borgen en aan de hoge eisen van onze opdrachtgevers te voldoen, zijn wij gecertificeerd volgens:

ISO 9001

Het ISO 9001-certificaat is een officiële erkenning van de door Radiair geleverde kwaliteit. Een tevreden klant staat voorop. Wij komen gemaakte afspraken na en werken voortdurend aan verdere verbetering van onze dienstverlening. Radiair is gecertificeerd voor het ontwerpen, aanleggen en de service & onderhoud van centrale verwarming, luchtbehandeling, airconditioning, ventilatie, sanitair, riolering, gastechnische, watertechnische en elektrotechnische installaties, en meet- en regeltechnische werkzaamheden in woningbouw en utiliteitsbouw.

VCA** 2008/5.1

VCA is een erkenning dat Radiair als totaalinstallateur voldoet aan de VCA-normen voor veilig werken, gezondheid en milieu. Wij voldoen aan de VGM Checklist Aannemers, versie 2008/5.1.
De VCA-erkenning geldt voor de aanleg van centrale verwarming, luchtbehandeling, airconditioning, ventilatie, riolering, gastechnische, watertechnische en elektrotechnische installaties, en meet- en regeltechnische werkzaamheden in woningbouw en utiliteitsbouw.

Erkend F-gassenbedrijf (BRL-100)

Radiair Service B.V. is een door de STEK gecertificeerd F-gassenbedrijf op het gebied van de Koudetechniek en Luchtbehandeling.

SCIOS

Radiair Service B.V. is in het bezit van een certficaat van de Stichting Certificatie Inspectie en Onderhoud Stookinstallaties (SCIOS): wij voeren onderhouds- en inspectiewerkzaamheden uit aan professionele stookinstallaties van 100kW en meer. We controleren of deze installaties nog voldoen aan de wettelijke eisen op gebied van rendement, veiligheid en milieubelasting.

PED

In de Richtlijn Drukapparatuur – oftewel PED (Pressure Equipment Directive)- zijn voorschriften vastgelegd met betrekking tot het ontwerp, de fabricage en keuring van drukapparatuur die binnen de Europese Unie op de markt wordt gebracht. De PED bevat essentiële veiligheidseisen ten aanzien van gevaren als gevolg van druk voor producten en installaties (o.a. koel- en vriesinstallaties). Alle apparatuur met een maximale toelaatbare druk groter dan 0,5 bar valt onder deze richtlijn. Radiair is een PED-gecertificeerd installateur die drukapparatuur volgens voorschriften kan installeren en keuren.

BRL 6000 – Bijzondere delen 01 t/m 08

De BRL 6000 is een beoordelingsrichtlijn voor het installeren van gas-, water- en elektrische installaties. Het BRL 6000 certificaat biedt onze klanten zekerheid over de continuïteit en vakbekwaamheid van onze organisatie en de kwaliteit van de geleverde installaties: wij leveren wettelijk goedgekeurde installaties.

Radiair Elektrotechniek B.V. is gecertificeerd voor BRL 6000 01 t/m 03 en Radiair B.V. is gecertificeerd voor BRL 6000 04 t/m 08. 

BRL 6000-21 – Bijzondere delen 01 t/m 06

De BRL 6000-21 is een beoordelingsrichtlijn voor het ontwerpen, installeren en beheren van energiecentrales van bodemenergiesystemen van individuele woningen, woongebouwen en/of utiliteitsgebouwen. 

Branddetectiebedrijf

Radiair Elektrotechniek B.V. is gecertificeerd is als branddetectiebedrijf. Dat betekent dat wij brandmeldinstallaties kunnen maken van ontwerp tot oplevering. Als branddetectiebedrijf kunnen wij ook brandmeldinstallaties onderhouden. Ook zijn we bevoegd om brandmeldinstallaties te keuren en te certificeren die door derden zijn gemaakt.

BORG E Beveiligingsbedrijf

BORG-beveiliging is een door verzekeraars erkende inbraakbeveiliging waarbij voldaan wordt aan de eisen gesteld in het CCV-certificatieschema BORG E. U krijgt een BORG-certificaat als de beveiliging is aangebracht door een erkende installateur, zoals Radiair Elektrotechniek B.V. Als BORG beveiligingsbedrijf kunnen we het elektrische gedeelte van beveiligingsinstallaties ontwerpen, aanleggen en opleveren. Bij het afsluiten van inboedelverzekeringen vragen (en eisen) steeds meer verzekeraars om een BORG-certificaat. Sommige verzekeringen geven ook kortingen als u een BORG-certificaat kunt overhandigen.

Brandmeldonderhoudsbedrijf

Radiair Elektrotechniek B.V. is gecertificeerd onderhoudsbedrijf voor brandmeldinstallaties.

InstallQ

Radiair Elektrotechniek B.V. is een InstallQ-gecertificeerd elektrotechnische installatiebedrijf.

KNX

Domotica is het nieuwe buzzword in de installatiewereld. Want wat is makkelijker dan alle gebouw- en huisinstallaties aansturen en op elkaar af te stemmen via tablet of smartphone. Dat vraagt wel gedegen kennis van KNX, hét wereldwijde open source technologieplatform voor domotica. Radiair is een volledig gecertificeerd KNX Partner.

Scope 7A

Wij voeren inspecties uit voor gebouwgebonden toepassingen, zoals aardgastoevoerleidingen naar stookinstallaties en voor industriële aardgastoevoerleidingen met een gasdruk van minder dan 500 mbar.  De brandstofleidingen kunnen zowel boven- als ondergronds zijn.

Erkend Leerbedrijf

Radiair is Erkend Leerbedrijf. We leveren hiermee een bijdrage aan de ontwikkeling van de volgende generatie technici. Ons voordeel is de jonge instroom voor een goede balans tussen ervaren- en leerlingmonteurs.